بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انواع موزه

انواع موزه

انواع موزه

موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند : موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها، موزه های علوم و تاریخی طبیعی، موزه های منطقه ای و محلی، موزه های سیار (گردشی) ، پارک موزه ها، موزه های سلاح (نظامی) و موزه های […]