بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انستیتو گوته

دیدار رئیس سازمان گردشگری ایران با معاون پارلمان آلمان

دیدار رئیس سازمان گردشگری ایران با معاون پارلمان آلمان

به فیلم «فروشنده» را نیز حاوی پیامی برای ترامپ در راستای ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا دانست. معاون پارلمان آلمان درباره گسترش همکاری‌های فرهنگی نیز یادآور شد: «امضای قراردادهای فرهنگی بین ایران و آلمان بسیار در این زمینه مهم است. انستیتو گوته که به‌نوعی پل فرهنگی است می‌تواند کار خود را در ایران مانند دیگر نقاط دنیا پیش ببرد.»