بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن گردشگری دریایی

تشکیل انجمن گردشگری دریایی

تشکیل انجمن گردشگری دریایی

انجمن گردشگری دریایی، با قدرت بیشتری کارها را پیگیری کنند. وی اظهار کرد: این گروه معتقد است سیستم موجود توانمند و قادر نبوده که تا کنون نتوانسته است وظایف خود را انجام دهد. بنابراین باید نظام دیگری پدید آید تا حمایت‌های گسترده‌تر و تمرکز بیشتری روی فعالیت‌ها داشته باشد. سلیمانی ادامه داد: نظام جدیدی که در سازمان بنادر و کشتیرانی حاکم شده، تصمیم گرفته است تا از گردشگری دریایی حمای...