بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن و توریست

از گردشگری MICE چه می‌دانیم؟

از گردشگری MICE چه می‌دانیم؟

انجمن و توریست» (IACVB) و از سال 2004، به انجمن بین‌المللی بازاریابی مقصد تبدیل شد. تعداد این انجمن‌ها در سال 1920بالغ بر 28 عدد بود. امروزه تقریبا 600 انجمن در 25 کشور وجود دارد. این روزها، انگیزش‌ها شامل رویدادهای جهانی به منظور ترغیب مردم برای رسیدن به یک هدف مشخص است. گاهی، به‌دلیل مسائل مالی فعالیت‌های تمرینی به چرخه‌ اقتصادی وابسته است. شرکت‌هایی که درآمد خوبی به دست می‌آورند می‌توانن...