بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن های دوستی

گردشگری مهمترین حوزه دیپلماسی عمومی است

گردشگری مهمترین حوزه دیپلماسی عمومی است

و هم چنین برخورداری از ظرفیت های بالای میراثی و تاریخی مانند ثبت جهانی 16 اثر در یونسکو ایران را به یکی از مهمترین کشورها از نظر برخورداری از این ظرفیت ها تبدیل کرده است. وی افزود: انجمن های دوستی می توانند با معرفی این جاذبه ها و ظرفیت ها زمینه های افزایش علاقه مندی برای سفر به ایران را فراهم کنند. افخم در...