بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن غاروغارشناسی

غارنوردان ایرانی و خارجی برای بررسی جهانی شدن غارنمکدان به قشم می روند

غارنوردان ایرانی و خارجی برای بررسی جهانی شدن غارنمکدان به قشم می روند

شد. شاید اگر این غار نمکی امسال ثبت جهانی می شد ژئوپارک قشم هرگز تعلیق نمی شد. چون ژئوپارک قشم به دلیل عدم انجام تعهدات لازم از فهرست جهانی خارج شده است با این حال گروهی از انجمن غاروغارشناسی ایران و نماینده فعالان حوزه طبیعت گردی در معاونت گردشگری با همکاری محققین و اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات شیراز ، دانشمندان انستیتو زمین شناسی آکادمی علوم و...