رزرو هتل ایران بوم گردی

انجمن علمی گردشگری کشور

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

در گردشگری است. اولین نشست این مهم به منظور طرح مسئله، 2 آذرماه با حضور اساتید و دانشجویان گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد. "عبدالرضا افتخاری" عضو هیئت مدیره انجمن علمی گردشگری کشور در این خصوص به خبرنگار CHN گفت: «این نشست اولین نشست از سلسله نشست هایی خواهد بود که رابطه بین شهروندی و گردشگری را بررسی می...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین