بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن علمی باستان‌شناسی

روح فرای در حسرت یک قطره از زاینده‌رود

روح فرای در حسرت یک قطره از زاینده‌رود

ـ روح فرای در کنار زاینده‌رود پرسه می‌زند. اما همچنان از ورود جنازه او به ایران جلوگیری می‌شود. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مخالف هنوز هیچ دلیل محکم و مشخصی برای مواضع تند خود اعلام نکرده‌اند. این درحالی است که رییس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران که از سال 85 پیگیر موافقت‌ دولت نهم و دهم برای دفن ریچارد فرای در کنار زاینده‌رود بود معقتد است، فرای پس از اخذ موافقت دولت...