بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن صنفی

بخش خصوصی، غایب در برنامه‌ریزی گردشگری

بخش خصوصی، غایب در برنامه‌ریزی گردشگری

از سازمان‌های مردم نهاد حضور به هم رسانده بودند و حتی سخنی از برنامه ششم نیز مطرح نشد! بخش خصوصی سهم ندارد! اما بخش خصوصی روی دیگر این سکه است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، بر این باور است که گرچه امر برنامه‌نویسی، امری تخصصی به حساب می‌آید و شاید این کار وظیفه بخش خصوصی نباشد اما دستگاه دولتی...