بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن تفریحی گردشگری پارس

نخستین جشنواره سفر و معلولیت برگزار می شود

نخستین جشنواره سفر و معلولیت برگزار می شود

موانع تردد ، مناسب سازی بودن اماکن گردشگری و سفر معلولان، مبلمان پارک ها ، شهرها،اماکن گردشگری و رفاهی معلولان، پیشگیری از حوادث، خاطره ها وسفر های دسته جمعی معلولان برگزار می شود. همچنین هئیت مدیره انجمن تفریحی گردشگری پارس طبق نظر داوران به 5اثربرتر هر رشته مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان جایزه نقدی همراه با دیپلم افتخار، تندیس جشنواره اهدا می کند. ...