بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انجمن‌های بین‌‌المللی

ایران ارزان‌ترین مقصد سفر جهان

ایران ارزان‌ترین مقصد سفر جهان

به 20 مورد در سال 2017 افزایش یافته؛ اما رتبه ایران همچنان 9 است. از نظر میراث فرهنگی ناملموس و شفاهی نیز رتبه ایران از 10 به 12 نزول کرده است. همچنین رتبه ایران از نظر تعداد ملاقات‌های مربوط به انجمن‌های بین‌‌المللی در متوسط 3 سال، 99 است؛ درحالی‌که در سال 2015 این رتبه 96 بود، البته باز هم در این مورد ایران افزایش داشته است؛ اما رشد آن نسبت...