بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انتقال پژوهشگاه

ضربه جبران ناپذیر انتقال آزمایشگاه میراث خاورمیانه به شیراز

ضربه جبران ناپذیر انتقال آزمایشگاه میراث خاورمیانه به شیراز

برخی از تجهیزات آن باعث شد این آزمایشگاه مدتی بدون استفاده بماند و اکنون برای راه اندازی مجدد هزینه های هنگفتی پرداخت شود. به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی تا پیش از انتقال پژوهشگاه و معاونت های میراث و صنایع دستی آن به شیراز و اصفهان که در سال 89 انجام شد، یکی از بهترین آزمایشگاههای میراثی را در خاورمیانه داشت. آوازه...