بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انتخاب کیسه خواب

خرید کیسه خواب مناسب

خرید کیسه خواب مناسب

وقتی برای یک کیسه خواب مناسب مشغول جستوجو هستید به ویژگی های طراهی و مواد استفاده شده توجه کنید. به بخشپاها ناحیه حفاظت از بدن محافظ زیپ و نوار عایق آن توجه کنید. چطور طراخی شده اند؟ آیا نقاط نفوذ هوای سرد به طور در آنها وجود دارد؟ چه مقدار عایق در کیسه خواب وجود […]