بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انبوه‌سازی

بخواهیم که گردشگری «پایدار» باشد

بخواهیم که گردشگری «پایدار» باشد

می‌پرسم: «این همه از پتانسیل‌ها نوشتیم؛ فقط جاده‌ها بیشتر شدند و درخت‌ها بیشتر قطع شدند. آیا فایده‌ای دارد؟‌» می‌گوید: «فایده‌اش به جوامع محلی می‌رسد.» - آنها که منتظرند به اولین ویلاساز و انبوه‌سازی که کشفشان می‌کند، زمین‌هایشان را بفروشند تا درخت‌ها به تاراج بروند و باغ‌هایشان نابود شوند؟ - راست می‌گویید ولی می‌نویسیم که گردشگری جابیفتد و پایدار شود......