بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انار وحشی

سهم نداشتن بهشت پرندگان از گردشگری و اشتغال

سهم نداشتن بهشت پرندگان از گردشگری و اشتغال

ساز گرفته شده اما بطور نامحسوس برخی افراد همچنان فعال هستند که ماموران ما هم پیگیری همه جانبه انجام می دهند که حدود 5 واحد ساخت و سازهای غیر مجاز در درون میانکاله وجود دارد. میانکاله رویشگاه انار وحشی رئیس محیط زیست بهشهر با اشاره به وجود زیستگاه انار وحشی و ارگانیک در میانکاله یادآور شد: از حدود 10 هزار هکتار باغ انار در...