بلیط هواپیما سوئیت تبریز

انار شمال

جشنواره‌ای با طعم دانه‌های یاقوت‌

جشنواره‌ای با طعم دانه‌های یاقوت‌

پاییز که می‌شود فصلی متفاوت در بهشهر صورت می‌گیرد، چیدن محصول انار و روان شدن آن به بازار بهانه‌ای برای برگزاری یک جشنواره است که از آن استقبال زیادی می‌شود. ‌به گزارش ایسنا‌، چهار سال است که در پاییز آن زمان که فصل برداشت انار می‌شود، بهشهر رنگی دیگر می‌گیرد و جشنواره‌ای با طعم دانه‌های […]