بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امید به زندگی

بازدید از موزه‌ها برای دانش‌آموزان رایگان است

بازدید از موزه‌ها برای دانش‌آموزان رایگان است

دارد تا جوانان شرایط فعالیت را داشته باشند زیرا مباحث میراث فرهنگی به لحاظ مادی و معنوی، می‌تواند در صورت ساماندهی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی را در اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ایفا کند. *سن امید به زندگی در خراسان رضوی 3 سال کمتر از میانگین کشوری است در ادامه این جلسه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز اظهار...