بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امکانات مدرن گردشگری

صنعت گردشگری ایران در تنگنای سرمایه

صنعت گردشگری ایران در تنگنای سرمایه

ها و حمل و نقل فرسوده و مربوط به سال های دور است. این امکانات هرگز نمی تواند گردشگران خارجی را جذب و آنان را برای سفر دو باره به ایران متقاعد کند. ** فقدان تجهیزات و امکانات مدرن گردشگری صنعت گردشگری امروز به تجهیزات و امکانات به روز و مدرن نیازمند است اما صنعت گردشگری ایران فاقد این تجهیزات است. ...