بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امکانات ریلی

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

زمینه فعالیت کنند. وی افزود: چنانچه حمل و نقل کشور سامان یابد نتیجه آن اشتغال زایی و درآمد خواهد بود که این موضوع به سود کشور تمام می شود. این کارشناس با اشاره به اینکه همه کشور از امکانات ریلی و شبکه راه آهن برخوردار نیست، تصریح کرد قطار و ریل باید در تمام نقاط گسترش یابد و چنانچه در کویر و بیابان ظرفیت گردشگری داریم باید ابتدا...