بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اموال خاندان پهلوی

ورود «مجلس» به دعوای مالکیت «نیاوران» و «سعدآباد»

ورود «مجلس» به دعوای مالکیت «نیاوران» و «سعدآباد»

امام، بنیاد نمی‌تواند کاخ‌های مذکور را تحت تملک خود درآورد. براین اساس از آنجا که کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران تحت تملک بنیاد پهلوی بوده‌اند و جزو اموال عمومی و دارایی‌های مردمی محسوب می‌شدند، نمی‌توانند به مالکیت بنیاد درآیند؛ چراکه تنها اموال خاندان پهلوی می‌تواند از سوی بنیاد مستضعفان مورد مصادره قرار گیرد.