بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امنیت خانه در سفر

۱۰ روش ایمن سازی خانه در تعطیلات برای جلوگیری از سرقت

۱۰ روش ایمن سازی خانه در تعطیلات برای جلوگیری از سرقت

امنیت خانه در سفر توجه کنید. به هیچ‌وجه چراغ‌های خانه خود را روشن نگذارید. این مووضع در ایران نیز بسیار مورد توجه است که برای خارج شدن از خانه و خالی نگاه‌داشتن آن، حتما چراغ‌اهی خانه خود را خروشن نگه‌دارید که دزدها فکر کنند که کسی در خانه است و به خانه شما وارد نشوند. این موضوع به طور کلی اشتباه است.در ابتدا به این موضوع توجه کنید که در طول روز، خانه شما نیازمند روشنایی یا چراغ نیست چر...