بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امنیت جهانگردان

بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری

بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری

نفر کشته می شود. یعنی آن جاده Availbe (مهیا) نیست. و از سوی دیگر وقتی توریست جای مناسب برای اقامت نداشته باشد دیگر باز نمی گردد. (نشریه جهان هوانوردی و گردشگری شماره ۵۱، ۱۳۸۳) ● عناصر تأثیرگذار در امنیت جهانگردان ۱) نقش دولت ها دولت و بخش خصوصی باید نسبت به حفظ سلامت گردشگران حساس باشند و بطور کلی جنبه های خطرناک گردشگری باید حل و...