رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

اماکن زیارتی بس

پیر حاجات
مزار پیر ابونصر ایراوه ای که نزد مردم طبس به پیرحاجات معروف است، در فاصله 110 کیلومتری شمال طبس و چسبیده به صخره در دامنه کوهستانی بنا شده است. پیرحاجات ...