رزرو هتل ایران بوم گردی

اماکن دیدنی درگز

بندیان درگز

بندیان درگز

استان خراسان رضوی, درگز

یک آتشکده زیبای ساسانی به همراه برج خاموشی در منطقه بندیان در گز مشاهده شده است ودر سالهای اخیر حفاری در آنجا صورت گرفته است. برج خاموشی محل تدفین زرتشتیان ، به شکل استوانه با ارتفاع سه متر و قطرحدودی ۲۰ مترمی باشد. در آتشکده گچکاریهای نفیس زیبایی از دوره ساسانیان بر جا مانده که […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین