بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اماکن تاریخی کوهبنان

برجها و قلعه های قدیمی

برجها و قلعه های قدیمی

استان کرمان, کوهبنان

آثار چندین برج در قسمتهای مختلف شهر و روستاهای اطراف به چشم می خورد که برای دیده بانی انبار غلات و دفاع در برابر مهاجمان استفاده می شده است در کنار بی بی عصمت افزاد ده علی کوهجهر وفتح آباد نمونه هایی از این برجها دیده می شود.