بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اماکن تاریخی قوچان

شهر کهنه قوچان

شهر کهنه قوچان

استان خراسان رضوی, قوچان

این محوطه در ۱۲ کیلومتری غرب شهر قوچان واقع شده و بر اساس روایات کهن در سال ۶۱۸ قمری در فتنه مغول غارت و با خاک یکسان گردید و بعدها به امر هولاکوخان آباد و معمور شد . سالهای ۱۲۶۷ و ۱۲۸۸ قمری قوچان شاهد زلزله ای مهیب بود . مک گرگر انگلیسی در سال […]