بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اماکن تاریخی فریمان

رباط تاریخی فریمان

رباط تاریخی فریمان

استان خراسان رضوی, فریمان

قسمت های داخلی این بنا شامل حجره ها، اصطبل، هشتی ورودی و حیات مرکزی است و نمای بیرونی آن دارایی چهار برج می باشد. این رباط در محدوده شهر فریمان قرار دارد و از جمله رباط های با پلان مربعی مشتمل بر قوس ها، درگاهی ایوان، ورودی و سایر ویژگیهای خاص است. بنابر شاهد این […]