رزرو هتل تفریحات کیش

اماکن تاریخی تربت حیدریه

بازار تربت حیدریه

بازار تربت حیدریه

استان خراسان رضوی, تربت حیدریه

بازار تربت حیدریه بازاری تاریخی و سنتی می باشد. کف بازار و میدان رباط با آجرهای سنتی فرش شده و دیواره ها نیز با مصالح جدیدی که نمای کاهگل دارند پوشانده و زیبا سازی شده است. این بناها از یادگارهای دوران تاریخی تربت حیدریه هستند که امروزه نیز مورد استفاده قرار دارند. بافت تاریخی شهر […]