بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اماکن تاریخی ارسنجان

ایوان قدمگاه

ایوان قدمگاه

استان فارس, ارسنجان

ایوان قدمگاه اثری به جا مانده از دوران هخامنشیان است. برخی آنرا چاشتخوار نامیده اند.وجوددو روستای کورش آباد و چاشتخوار در نزدیکی آن این نظریه را تقویت می کند که وطن اولیه هخامنشیان آنجا بوده است. این بنا بر کوه سنگی کنده شده است و از دو ایوان سنگی تشکیل شده است.دو پلکان،ایوان اول را […]