بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امان نامه

تاریخچه جالب پاسپورت یا گذرنامه

تاریخچه جالب پاسپورت یا گذرنامه

پاسپورت یاهمان گذرنامه در اصل سندی درباره هویت انسان است که به دارندگان آن اجازه داده می شود که از مرزهای بین المللی با اخذ ویزا عبور کنند .نام قدیمی پاسپورت امان نامه بوده و تا کنون دوره های تکاملی زیادی را گذرانده است .مفهوم رفتن زیر چتر حمایتی یک حاکم، در حین بودن در سرزمین‌های مختلف، احتمالاً از همان زمان پیدایش مفاهیمی چون حکمرانان و قلمروها، وجود داشته است....