رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

امامزاده پیر محمد آبهر پایین

امامزاده پیرمحمد آبهر پایین
آستان امامزاده پیرمحمد (علیه السلام) شهرستان دره شهر، بخش بدره، شهردره شهر، روستای آبهر پائین در دامنه های کبیرکوه واقع شده است. فاصله آن تا بخش بدره 8 کیلومتر می ...