رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

امامزاده هلال بن محمد

بقعه امامزاده محمد هلال

بقعه امامزاده محمد هلال

استان اصفهان, آران بیدگل

بقعه امامزاده محمد هلال ابن علی (ع) با سردرب و هشتی ورودی رفیع و بسیار زیبا و صحن های وسیع که بدنه های داخلی آنها با کاشیهای معرق ومعقلی و کاربندیهای زیبائی تزئین گردیده است. رواقهای مزین به انواع رسمی بندیهای معماری سنتی همراه با گنبد بزرگ و گلدسته های متعدد کاشیکاری ، این مجموعه […]