بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده ها

ارایه شیوه نوین از معرق کاری در ایران

ارایه شیوه نوین از معرق کاری در ایران

موثر است، به گونه ای که امروزه این هنر از جذابیت بالایی در میان مردم برخوردار است. همچنین در مناطق مختلف یک نوع تکنیک معرق برای نوشتن آیات قرآنی و اجرای بعضی از طرح های هندسی بر روی منابر، درب امامزاده ها و مساجد استفاده می شود.