بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده های ایمانشهر

امامزاده حمزه و قاسم

امامزاده حمزه و قاسم

استان اصفهان, ایمان شهر

امامزاده های حمزه وقاسم درمحل گورستان شهر ( حمزه پسرموسی بن کاظم وقاسم پسرحمزه است) طبق نوشته آن بنا مربوط به ۲۵۰ هجری قمری است که دردوضریح چوبی مشبک جداگانه درکنار هم مدفون شده اند.)