بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده میرشمس الحق

امامزاده میرشمس الحق

امامزاده میرشمس الحق

استان یزد, میبد

السلام). وی سیدی بسیارجلیل القدرعظیم الشأن و بزرگوار بود و دارای دو فرزند به اسامی عضدالدین عقیل و مجدالدین حسین بوده است. به احتمال قوی وفات وی در ثلث آخر قرن هفتم هجری اتفاق افتاده است. آستان امامزاده میرشمس الحق (علیه السلام) پس ازفلکه وحدت در انتهای بلوار امامزاده میرشمس الحق شهرمیبد واقع شده است. ...