بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده محمد دیباج درگز

امامزاده محمد دیباج (ع)

امامزاده محمد دیباج (ع)

استان خراسان رضوی, درگز

محمد بن جعفر صادق (ع) ملقب به دیباج برادرش امام موسی کاظم (ع) ومادرش حمیده نام داشت. محمد به سال ۱۳۳ه.ق در مدینه متولد شد و در سال ۱۹۹ه.ق علیه مامون عباسی قیام نمود و در ماه شعبان سال ۲۰۳ه.ق به شهادت رسید. او صاحب ۷ پسر و ۹ دختر بود و همسرش خدیجه دختر […]