بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده عبدالمطلب

امامزاده عبدالمطلب

امامزاده عبدالمطلب

استان اصفهان, شهرضا

برای زیارت به اینمحیط روحانی و با صفا می رفتند کلیه مراسم مذهبی در این امامزاده برگزار میگردید در حال حاضر بخشی از صحن آن به تکیه شهدای جنگ تحمیلی اختصاص یافته است. درتصویر نمایی ازگنبدامامزاده عبدالمطلب (ع)را می بینید که درسمت چپ تصویرگنبد قدیمی ودر سمت راست نمایی ازگنبد جدیدرامی بینید.