بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده سید حمزه تبریز

امامزاده سیدحمزه (ع) تبریز

امامزاده سیدحمزه (ع) تبریز

استان آذربایجان شرقی, تبریز

امامزاده سید حمزه (علیه السلام) از سادات صحیح النسب آذربایجان بوده و در دربار سلطان محمود غازان و سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) از تقرب و احترام خاصی داشت، حتی روزگاری نیز سمت وزارت و دفترداری الجایتو را متعهد بود که بعد کناره گرفت و باقی عمر به زهد و تقوی و عبادت سپری کرده است. […]