بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده سید اسماعیل

امامزاده سیداسماعیل

امامزاده سیداسماعیل

استان تهران, تهران

بقعه سید اسماعیل از بقعه های متعلق به دوره قاجاریه است که بنای امروزی آن از دوره محمد شاه به جا مانده است. کتیبه و ایوان و رواق حرم مربوط به دوره قاجار است. در قسمت بالای مرقد سید ، درب منبت کاری شده ای وجود دارد که روی این درب، کتیبه زیبایی وجود دارد. […]