بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده سید ابراهیم بن موسی کاظم

لاهرود

لاهرود

استان اردبیل, لاهرود

شهرلاهرود(مرکزبخش مشگین شرقی) در۱۶کیلومتری مشگین شهرو۵۵کیلومتری شهراردبیل قراردارد لاهرودتنهاراه ارتباطی قله سربه فلک کشیده سبلان وآبهای گرم معدنی قوتورسویی وشابیل با دیگرمناطق است لاهرود دارای اماکن مذهبی وتوریستی متعدد می باشدازجمله اماکن مذهبی بقعه مبارکه حضرت امامزاده سید ابراهیم بن موسی الکاظم می باشد که آرامگاه سیدبزرگواردرمرکز شهرلاهرود با زیربنای بالغ بر/۱۵۰۰متزمربع احداث ومورد استفاده […]