بلیط هواپیما سوئیت تبریز

امامزاده ربیعه خاتون

امامزاده ربیعه خاتون

امامزاده ربیعه خاتون

استان اصفهان, ایمان شهر

با محراب گچبری اعلاء ( سال ۷۰۸ هجری قمری) که به تهران انتقال یافته است که امضای شخصی بنام مسعود کرمانی درآن موجود است در زیرزمین امامزاده تا ۵۰ سال اخیر محل دفن اجساد بوده است.