بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الیاف نخل خرما

سبد و حصیر بافی

سبد و حصیر بافی

تعدادی سوراخ است که نخ‌های تار از میان سوراخ‌ها می‌گذرد. ساخت حصیر با دست در مناطق مختلف ایران بسته به نوع مواد خام در دسترس با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه در در نوار جنوبی ایران از الیاف نخل خرما و در نوار شمالی ایران از ساقه‌های برنج و گندم استفاده می‌شود. از سوی دیگر نوع کاربری لوازم تولیدی بسته به نیاز اهالی آن منطقه از نظر...