بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الگوی کانادایی

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

حمید ضرغام بروجنی/ علی‌اصغر شالبافیان منبع: کتاب سیاست‌های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی) در کانادا دولت فدرال، ۱۰ دولت ایالتی، سه دولت محلی و شهرداری‌ها، همه در حمایت از گردشگری نقش دارند. شورای وزرای گردشگری هماهنگی بین سطوح مرکزی، ایالتی و محلی دولت را تسهیل می‌کند. در دولت فدرال، بنابر قانون، وزیر صنایع (مسوول اصلی گردشگری) […]