بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الگوی سبز

درخشش ایران در بورس گردشگری آلمان

درخشش ایران در بورس گردشگری آلمان

اجاره اتاق‌ها را به حمایت از پروژه‌های اجتماعی و اکولوژیک تخصیص می‌دهد. در بخش «رهبری مقصد» نیز که بخش آخر محسوب می‌شود، جایزه به دفتر گردشگری کشور اسلوونی رسید. این دفتر برای توسعه و معرفی گردشگری و الگوی سبز این جایزه را دریافت کرد و به‌طور قابل توجهی بهبودهایی برای ارتقای گردشگری پایدار انجام داده است. در این مراسم، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز حضور داشت. از...