بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الوان

شرابه دوزی

شرابه دوزی

در زیر به نمونه هایی از انواع شرابه دوزی اشاره میشود: شرابه دوزی ساده:که تنها با ردیف های منجوق ها به صورت ریشه ای به طول 2الی 10سانتی متر دوخته می شود. شرابه دوزی الوان:در تک تک ریشه ها تنوع رنگ وجود دارد واستفاده از رنگ ها به طور یکسان در ریشه ها انجام می گیرد. نوع ساده نقش دار:در این...