بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الفبای باستانی

الواح هخامنشی موزه های شیکاگو در مالکیت ایران باقی ماند

الواح هخامنشی موزه های شیکاگو در مالکیت ایران باقی ماند

شناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفته و اهداف تجاری در آن وجود ندارد بنابراین نمی توان این آثار را مصادره کرد. در میان هزاران لوح ایرانی که در موزه شیکاگو وجود دارد بسیاری حاوی نقوشی از الفبای باستانی هستند که بیش از دو هزار سال قدمت دارند. این الواح از دهه 1930 میلادی توسط حکومت وقت ایران طی توافقی طولانی مدت به مؤسسه...