بلیط هواپیما سوئیت تبریز

الحاق فرش

فرش به صنایع دستی برنمی گردد

فرش به صنایع دستی برنمی گردد

است و بیشترین آمار در حوزه صادرات صنایع دستی به صادرات فرش برمی گردد. این صحبت ها در میان فعالان حوزه صنایع دستی چنین برداشت می شد که گویا مسعود سلطانی فر پس از آمدن به سازمان میراث فرهنگی قصد الحاق فرش را به این معاونت دارد.