بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقوام مختلف ایرانی

حلقه انسانی مقابل ارگ بم تشکیل شد

حلقه انسانی مقابل ارگ بم تشکیل شد

نیاز است. ˈحسین زین الصالحینˈ اضافه کرد: توسعه گردشگری در این شهرستان رونق اقتصادی را به همراه دارد و امید است دوباره بم به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری برسد. همچنین ˈحلقه همبستگی اقوام مختلف ایرانیˈ با لباسهای سنتی در داخل ارگ بم تشکیل شد. شرکت کنندگان در این حلقه ها با در دست داشتن پرچم سفید به همگان نشان...