بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقوام عشایر

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

در جامعه عشایری ، سیستم های خویشاوندی بر اساس سه نوع رابطه نسبی ، سببی و آرمانی قرار دارد . در این جامعه خویشاوندی تابع مجموعه ای از تعهدات و مسئولیت های متقابل اخلاقی فردی و جمعی است که روابط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و گاهی نظامی را در سرزمینی مشترک تحکیم می بخشد […]