بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقليم استان تهران

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچهٔ ارومیه حدود ۶۶۰‚۴۳ کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران است، ۲/۶۵ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۶ دقیقهٔ عرض شمالی (از خط استوا) و […]

استان تهران

استان تهران

استان تهران

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان تهران با وسعتی حدود ۹۵۶‚۱۸ کیلومترمربع بین ۳۴ تا ۳۶/۵ درجهٔ عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده […]